Slik vil kreftforeningen utjevne det sosiale skillet blant kreftpasienter

- Tilbudet treffet spesielt godt ressurssvake pasienter.

Kreftkoordinatorer skal sørge for at kreftsyke får råd, veiledning og hjelp i sykdomsforløpet. Kreftforeningen står bak satsningen, blant annet for å utjevne det sosiale skillet blant kreftpasienter. 

Det sier Tom Anders Stenbro, rådgiver i Kreftforeningen og ansvarlig for kreftkoordinatorsatsingen i Midt-Norge.