Utlendingsnemnda:

- Familien har ikke sterk nok tilknytning til Norge

- De hadde ikke en så sterk tilknytning at det var riktig å gi en oppholdstillatelse.

Far heiet på guttene sine da de spilte fotball under Sunndals cup. Farid var en aktiv lagspiller, nå er han flyktning.   Foto: MARIANN DYBDAHL

Dette uttaler assisterende direktør Ketil Larsen i Utlendingsnemnda i en kommentar til Adresseavisen.