E6-utbyggere venter på ny godsterminal

E6 mellom Tillerbyen og Melhus skal utvides til fire felt, men støter på problemer fordi det ennå ikke er bestemt om en ny godsterminal skal bygges på Torgård.

Avklaring: Prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen håper på en snarlig avklaring om godsterminalen skal flyttes fra Brattøra til Torgård. Det vil ha betydning for bygging av ny E6 mellom Tillerbyen og Melhus. 

- Hvis godsterminalen lokaliseres på Torgård, vil det bli behov for jernbanespor under E6 like sør for Sandmokrysset. Vi har ennå ikke fått føringer for å ta hensyn til dette, sier Almar Aronsen prosjektleder i Statens vegvesen.