foto
Nye veier: Heimdalsveien (t.v.) oppgraderes med gang- og sykkelvei, og skal stå ferdig i begynnelsen av november. Fra Senterveien til Jaktøyen skal den åtte km lange strekningen utvides til fire felt. Foto: Statens vegvesen