Charlottenlund-skoler blir skolelaboratorier

Flere byer har etablert universitetsskoler, men ingen knyttes så tett sammen som Charlottenlund ungdomsskole, Charlottenlund videregående skole og NTNU.

- Nei, universitetsskole betyr ikke at det blir vanskeligere på skolen, beroliget John Brumo elevene fra Charlottenlund videregående skole og Charlottenlund ungdomsskole.