Rita ga 17 løfter før valget. Sjekk hvilke hun holdt

Her er Rita Ottervik da hun lanserte Aps løfter for kommende fireårsperiode. I forrige periode har hun levert på valgløftene, viser gjennomgangen Adresseavisen har foretatt, og kommentatorenes dom. 

HELSE OG OMSORG

Løfte 1: 120 nye sykehjemsplasser

Dette gjorde de: I perioden 2011–2015 er det bygget 133 nye sykehjemsplasser, inkludert heldøgns omsorgsboliger (da er nedlagte plasser trukket fra – bruttotallet er 229 nye sykehjemsplasser)