Lite lus berget laksefisket

Den gode lakseoppgangen i elvene i år skyldes hovedsaklig lite lakselus i 2013.

Overlevde: Denne laksen på 5,2 kilo tatt på sesongens første dag vandret antakelig ut i havet i 2013. Fiskeren er Emil Hansen (67) og stedet Nidelva. 

Oppturen i lakseelvene rundt Trondheimsfjorden overrasker ikke forskerne. Mye av laksen som kom igjen i år tilhører en årsklasse som slapp dødelige luseangrep.