- Staten må sørge for at taket er tett

Men Krfs Geirmund Lykke er åpen for at sponsorer skal bidra til å restaurere nasjonalhelligdommen.

Statlig ansvar. Geirmund Lykke vil gjerne bidra som døråpner mot Stortinget. - Staten må sørge for tett tak, men det fins private som kan bidra for eksempel når det gjelder belysning, sier han. 

Sammen med Nidaros-biskop Tor Singsaas og Høyres Frank Jenssen er han positiv til at private og sponsorer kan finansiere arbeid på Nidarosdomen. De tre er likevel enige om at statlige midler er viktigst.