Slik kan NTNU-campus bli

Nå starter planleggingen av det nye universitetsområdet for NTNU. Men det er allerede laget flere forslag til hvor det kan bygges.

- Det er plass i massevis rundt Gløshaugen, sier arkitekt Siri Rørholt hos Rambøll. Firmaet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utført en konseptutvalgutredning. Her er det skissert alternativer for hvordan det framtidige NTNU kan bli. I dag er to alternativer mest aktuelle: