Østerbø kan bli ny sjef for Sør-Trøndelag tingrett

Leif Otto Østerbø kan bli ny sorenskriver ved Sør-Trøndelag tingrett, mens Anne Marie Selvaag ligger an til å bli ny nestleder.

Tingrettsdommer Leif Otto Østerbø kan bli ny sorenskriver i Sør-Trøndelag tingrett, etter at Innstillingsrådet for dommere har plassert ham på førsteplass. 

Det er Innstillingsrådet for dommere som har innstilt Østerbø (39) og Selvaag (45) til de ledige embetene.