Fengselsutvidelse stjeler 600 boliger

Rundt 600 planlagte boliger kan forsvinne hvis Statsbygg sikrer seg tomten mellom fengselet på Tunga og Brundalsforbindelsen.

Det har satt sinnene i kok blant politikere og utbyggere.