Ber Norske Skog stanse utfylling i verdifull våtmark

Mens lastebilene kjører på lass etter lass med stein forsvinner et av Trondheimsfjordens viktigste våtmarksområder bit for bit.

Norske Skog på Skogn fyller opp og spiser seg inn på et av de mest verdifulle våtmarksområder i Trondheimsfjorden. 

- Dette må stanses nå, sier generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken i Norsk ornitologisk forening (NOF).