Vil skrinlegge parkeringskjeller under Torvet

Olav Tryggvason kan få stå i fred. Rådmannen ber formannskapet legge bort planen om et parkeringsanlegg under Torvet.

Får fred: Dersom rådmannen får støtte for sitt forslag om å legge bort planen om et parkeringsanlegg under Torvet, blir det ikke nødvendig å ta ned støtten med byens grunnlegger. 

Begrenset samfunnsnytte, gal plassering og store kostnader er begrunnelsen. Formannskapet får saken til behandling om noen uker.