Svein Otto Nilsen valgt inn i både bystyre og fylkesting

Skal man gjøre politisk comeback, kan man gjøre det skikkelig. Svein Otto Nilsen ble like godt innvalgt i både bystyret og fylkestinget.

Back in business: Svein Otto Nilsen er tilbake i bystyret, klar for sin åttende periode. Samtidig debuterer han i Sør-Trøndelag fylkesting. 

- Det var et sjokk å få høre at jeg er inne på fylket. Jeg sto som femtemann på lista og drev ingen kampanje før valget. Jeg fikk først vite det etter én uke. Da var Pensjonistpartiet ferdig med forhandlinger med andre partier. De ble ført av Torstein Larsen som sto på lista som nummer én.