Skandinavienkai - den nye veien til framtiden

I Hamburg sluses flyktningene videre til Skandinavia av et hjelpekorps av frivillige. På båtene fra Lübeck til Malmø fraktes hundrevis daglig – til Sverige uten å dra innom Danmark.

Hamburg 23. september. Ettermiddag.

«Refugee Transfer. Sweden. Norway. Finland».