Lakseoppdretterne:

Ønsker å vokse til tross for rekordmye lakselus

Nesten alle oppdrettsselskaper i Sør- og Nord-Trøndelag har søkt om å få øke mengden fisk i merdene. Det skjer samtidig som lakselusa herjer verre enn noen gang i Midt-Norge.

Vil vokse: Også Salmar har søkt om å få utvide produksjonen, trass i store luseproblemer. Bildet er fra juni da Jonas Gahr Støre besøkte Salmars slakteri på Frøya og ble vist rundt av konsernsjef Leif Inge Nordhammer. 

I nordfylket har sju selskaper søkt om å få øke med til sammen på 2457 tonn, og sørfylket ni selskaper 3185 tonn. Det er mye fisk og store penger. Bare for de sju selskapene i Nord-Trøndelag kan det bety mer enn 100 millioner kroner i økte inntekter.