Salmar brøt forurensingsloven:

Dumpet kreftfremkallende stoff uten tillatelse

Salmar innhentet ikke utslippstillatelse da selskapet brukte giftstoffet formalin som avlusingsmiddel. Brudd på forurensingsloven, sier miljødirektøren hos Fylkesmannen

For å kunne bruke formalin mot lakselus måtte oppdrettsselskapet Salmar hatt særskilt tillatelse fra forurensingsmyndigheten. Det hadde de ikke.