- Det er noen som aldri klarer det

Sykkelheisen Trampes far, Jarle Wanvik, viser deg hvordan man får en vellykket tur opp Brubakken i Trondheim.