Ulykkesrapportene

Her kan føret eller veiene ha drept bilistene

I Midt-Norge har det vært 248 dødsulykker fra 2005 til 2013. Til sammen så har 277 personer blitt drept i alle disse ulykkene, mens 86 personer har blitt hardt skadd.