«Et selvmord er ikke behandlerens skyld»

Å vise interesse for terapeutens situasjon og hans behov for støtte i arbeidet, har i seg selv en selvmordsforebyggende effekt, viser forskning.

Forsket på behandlerne - De fleste behandlere ser den selvmordsforebyggende effekten av det kliniske arbeidet. Dette kan skape mening, men ikke nødvendigvis mer trygghet, sier psykologspesialist Nicholas Carr.  Foto: Silje Katrine Robinson

Samfunnspsykolog Nicholas Carr har forsket på belastninger hos kollegaer når en pasient tar sitt liv. Han konstaterer at det er forferdelig tungt å miste en pasient – noe de fleste psykologer opplever i løpet av sitt yrkesliv.