Tørrskodd tur på gamle stier

Myrene er ikke lenger et hinder når tusenvis av deltakere søndag tar seg opp og ned på syv av Bymarkas topper.

Frem i dagen: Den godt over hundre år gamle stien er gravd frem under torva innunder Storheia. Fra venstre Johnny Remmereit, TT, Helge Grenne, Trondheim kommune og Knut Balstad, TT. 

Solide sko anbefales også i år på den populære Topp7-turen, som i år arrangeres for fjerde gang. Men i år får deltakerne langt færre våte partier å forsere enn de tidligere årene.