Vil bevare Blomsterbyen grønn

Med grønne t-skjorter går beboere til kamp for å bevare Blomsterbyen som et trygt boområde.

Nei til mer biler: I grønne t-skjorter protesterer de mot mer biltrafikk i Blomsterbyen. Fra venstre Linda Hals, Gølin Kringen, Lars Andresen og Mari Rønning. 

Aksjonsgruppen mener utbyggingen Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) planlegger, vil føre til en uholdbar trafikksituasjon og true barnas sikkerhet. De foreslår en annen adkomst.