- La 17-åringer få kjøre opp

– De lange køene av 18-åringer som vil kjøre opp om sommeren, er både unødvendig og kostbart. La dem få avlegge førerprøven når de er 17 og et halvt.

Førerkort: Leder av Stortingets transportkomite Linda C. Hofstad Helleland vil foreslå å endre forskriften for kjøreopplæring, slik at man kan avlegge den praktiske prøven ved fylte 17 og et halvt år og få tilsendt førerkortet i posten når man runder 18. Da unngår man kø for oppkjøring om sommeren. Her fra åpningen av Strindheimtunnelen i Trondheim i juni. 

Det foreslår Linda C. Hofstad Helleland (H), leder av transportkomiteen på Stortinget.