Slik blir Midt-Norges viktigste knutepunkt

Norges første næringsbygg over jernbanespor skal snart bygges i Trondheim. Visjonen: At flere skal reise kollektivt.

Jernbanetaket: Næringsbygget Trapphuset skal være selve taket over jernbanen på Sentralbanestasjonen i Trondheim. Denne skissen viser bygget på 4 600 kvadratmeter, som står ferdig på nyåret 2016. 

Det er Rom Eiendom som står bak det banebrytende prosjektet på Midt-Norges viktigste knutepunkt for båt, buss og tog.