Slåss mot trafikk til 50 nye boliger

Beboerne i Bromstadekra liker ikke at Trondheim kommune planlegger å legge adkomsten til nye boliger på Bromstad Gård gjennom deres boligfelt. De har selv kommet med et alternativt forslag, men føler de blir oversett i prosessen.

Bekymret: Beboerne i Bromstadekra er bekymret for at det kan skje ulykker dersom veien til det nye byggefeltet blir lagt gjennom deres felt. F.v. Thomas Markovic med dattern Emma, Jannicke Markovic med Elias Markovic, Ida H. Katmo og moren Anne E. Katmo og Sofia Soleglad Madsen på armen til pappa Anders Madsen. 

- Vi har foreslått å legge inn- og utkjøringen til de nye boligene rett ut i Bromstadvegen, men dette ligger ikke som et av forslagene fra byrådet, forteller Lisbeth K. Schjelde, styreleder i Velforeningen Bromstad Selvbyggerfelt.