Har fortsatt tro på ny aktivitet ved Noryards-verftet i Rissa

Det foregår nå samtaler mellom Sparebank 1 SMN og en eller flere aktører som kan sikre ny aktivitet ved Fosen-verftet.

Det har siden konkursen ved Noryards Fosen blitt jobbet med en løsning som sikrer videre drift ved verftet. Bildet er tatt dagen før konkursen. Fjord 1s ferge, som er avbildet, ble fullført av de ansatte uka etter at verftet ble slått konkurs.  Foto: OLE MARTIN WOLD

Sparebank 1 SMN er sentral i dialogen for å få til ny aktivitet ved det nå konkursrammede Noryards-verftet i Rissa på Fosen.