Noryards setter spørsmålstegn ved bobehandlingen etter konkursen

Konsernsjef Ivar K. Hanson i Noryards hevder at hans selskap ble forhindret fra å delta i konkurransen om deler av Hurtigruten-kontrakten som nå er tildelt Fosen Yard.

Konsernsjef Ivar K. Hanson i Noryards AS (t.v.) er lite fornøyd med at han ikke fikk utlevert underlagsdokumenter som Noryards Fosen hadde jobbet med før konkursen. Tidligere administrerende direktør ved Noryards Fosen, Anders Straumsheim (t.h.), sier at det ikke var mulig å utlevere dokumentene på tidspunktet de ble etterspurt. 

- Vi må se nærmere på bobehandlingen. Før konkursen i Noryards var vi som konsern med på konkurransen om å bygge om tre av de fem skipene som Fosen Yard nå har fått kontrakt på fra Hurtigruten. Da vi ba om dokumentene med underlaget for å følge opp Hurtigruten-anbudet etter at Noryards Fosen gikk konkurs, ble vi nektet disse av vår tidligere kollega Anders Straumsheim, sier konsernsjef Ivar K. Hanson i Noryards Gruppen.