Asylmottakseier tok ut 98 millioner

Norges største driver av asylmottak, Hero Norge AS, er nesten tom for egenkapital etter å ha betalt utbytte til eiernes morselskap.

Milliardærbrødre. Roger og Kristian Adolfsen (t.h.) fra Andøya i Nordland startet med privatskole på 80-tallet, ekspanderte til hotell- og sykehjemsdrift på 90- og 2000-tallet, og kjøpte i fjor Norges største driver av asylmottak, Hero Norge AS. 

Det går fram av regnskapsrapporten for 2014.