Bjørnevik har tilbudt seg å gå inn på eiersiden i Fosen Yard

Ole T. Bjørnevik sier han venter på avklaring om Fosen Yard er interessert i å ha Boa Offshore inn som kortsiktig minoritetseier.

Ole T. Bjørnevik mener innsatsen Rissa kommune, ansatte og flere har lagt ned for å sikre videre drift på Kvithyll er prisverdig. Han har selv tilbudt seg å bidra. 

Boa Offshore har behov for å eie kaiplass til skip som ikke er i oppdrag.