Øker sikkerheten rundt ansatte i utlandet

Sintef øker sikkerheten rundt sine ansatte på reise etter terroren i Paris. Samtidig øker asylstrømmen etterspørselen etter tjenester fra Norges største sikkerhetsselskap.

Øker sikkerheten: Sintef har økt fokuset på sikkerheten rundt sine ansatte som er på reise etter terroren i Paris, forteller kommunikasjonsdirektør, Petter Haugan. 

Sintef i Trondheim er en av organisasjonene som har satt i gang ekstra sikkerhetstiltak etter at Europa ble rammet av terroren. Men de holder fokuset på utlandet.