Vil gjøre om jordbruksareal til industritomter

LO og Næringsforeningen i Trondheimsregionen mener Trondheim kommune har satt av for lite areal til plasskrevende industri og handel. De vil at jordbruksareal blir tomter for plasskrevende bedrifter.

Leder av LO i Trondheim, John-Peder Denstad (til venstre), og næringspolitisk leder Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen etterlyser en debatt om hvor de plasskrevende virksomhetene i byen skal ligge i fremtiden. 

- Administrasjonen har argumentert med at det er satt av nok plass til næringsareal. Men det vi har av areal i dag dekker ikke behovet, sier næringspolitisk leder Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT).