Noryards Fosen skylder Bjørnevik over 100 millioner

Skipsreder Ole T. Bjørnevik betalte rundt 100 millioner kroner for en båt som aldri ble bygget.

- Får pengene tilbake: Som største eier i selskapet Boa Imr, har skipsreder Ole T. Bjørnevik betalt inn i overkant 100 millioner kroner til Noryards Fosen for bygging av en båt som aldri ble noe av. Bjørnevik er selv sikker på at han får tilbake pengene. 

Bjørneviks krav er meldt inn til konkursboet etter Noryards Fosen som gikk konkurs 16. oktober i år.