Noryards Fosen skylder Bjørnevik over 100 millioner

Skipsreder Ole T. Bjørnevik betalte rundt 100 millioner kroner for en båt som aldri ble bygget.

- Får pengene tilbake: Som største eier i selskapet Boa Imr, har skipsreder Ole T. Bjørnevik betalt inn i overkant 100 millioner kroner til Noryards Fosen for bygging av en båt som aldri ble noe av. Bjørnevik er selv sikker på at han får tilbake pengene.  Foto: jens petter søraa

Bjørneviks krav er meldt inn til konkursboet etter Noryards Fosen som gikk konkurs 16. oktober i år.