Vil tredoble antall ansatte i Okea

Erik Haugane og Ola Borten Moes oljeselskap kjøper seg inn i skandalefeltet Yme i Nordsjøen. De tror oljeproduksjonen kan komme i gang i 2018.

Oljegründere: Tolv ansatte jobber nå i oljeselskapet til kommersiell direktør Ola Borten Moe (t.v.) og toppsjef Erik Haugane. Nå skal de ansette flere.