Trøndelagsutredningen ute på høring:

Krever både ordfører og rådmann til Trondheim

Både fylkesordfører og fylkesrådmann bør havne i Trondheim i et nytt og sammenslått Trøndelag.

Rådmann Olaf Løberg skriver i sin innstiling til høringsuttalelse at det er for lite fokus på Trondheims som motor i det nye Trøndelag.  Foto: Arkiv

Det skriver konstituert rådmann Olaf Løberg i Trondheim i sin innstilling til høringsuttalelse i forbindelse med Trøndelagsutredningen. Saken skal behandles i formannskapsmøtet førstkommende tirsdag.