Teknologikvinner vil ha kjønnskvotering

Kvinnelige toppledere i teknologibedrifter trengs, mener tre kvinner i tre ulike generasjoner. Og kvotering er fremdeles et nødvendig virkemiddel, ifølge de samme kvinnene.

Jentene trenger kjønnskvotering: Her noen av deltakerne på Girls Geek Dinner hos Marintek i Trondheim.  Foto: Pål Haugbro

Tre kvinner. Tre generasjoner. Alle med utdanning i ingeniørfag. Vår Emilie Kjærnes er student i marin teknikk ved NTNU, Beate Kvamstad-Lervold er leder for maritim avdeling i Marintek og Unni Steinsmo har nettopp gått av som toppleder. Alle tre mener kvotering fortsatt er nødvendig for å få kvinner inn i lederstillinger.