Oppdrag gründer:

Vil ha investeringsfond for fornybar energi til Trondheim

Staten skal opprette et nytt investeringsfond for fornybar energi. Nå kjemper Stavanger, Bergen og Trondheim for å få kontoret til sin by.

Velkomst: Næringsforeningens Berit Rian tar i mot finansminister Siv Jensen for å fortelle hvorfor det nye statlige investeringsfondet, Fornybar AS, må plasseres i Trondheim. 

Med det nye statlige investeringsfondet Fornybar AS kan nye bedrifter innen grønn teknologi få løst det som kanskje er det største problemet: Mangel på kapital. Fornybar skal etter planen ha en forvaltningskapital på 20 milliarder kroner. Nå er kampen i gang for å få hovedkontoret. Spørsmålet er om det skal ligge i Trondheim, Bergen eller Stavanger.