Investor krevde at UDI skulle betale eventuelt hærverk ved asylmottak

Derfor avslo UDI alle de tre tilbudene som Francis Hay kom med om asylmottak i Oppdal og Trondheim.

Vil trolig prøve igjen: Dersom UDI raskt kommer med en ny utlysning for permanente asylmottak, kommer Francis Hay trolig til å legge inn nye anbud. 

Hay sier til Adresseavisen at han forsøkte å fjerne kravet om at UDI skulle dekke hærverk, men at kravet ved en feiltakelse kom med også i revidert anbud til UDI.