Reineiere går til retten for å stanse vindmølleutbyggingene

Reineiernes advokat mener de har en god sak for å få stanset vindmølleprosjektene på Fosen.

Advokat Geir Haugen er engasjert av reineiere på Fosen for å få stanset den planlagte vindkraftutbyggingen i området. 

Advokat Geir Haugen mener nemlig det har skjedd en saksbehandlingsfeil i Olje- og energidepartementet da konsesjonen for vindmølleprosjektet på Fosen, Hitra og Snillfjord ble gitt.