Her er jernbanene og veiene de vil prioritere i Midt-Norge

Transportetatene mener blant annet det er grunnlag for seks togavganger i timen mellom Steinkjer og Melhus.

Byggingen av firefeltsvei på E6 fra Heimdal i Trondheim til Melhus er allerede godt i gang, og vil fortsette i den kommende perioden for Nasjonal transportplan. Bildet viser veiarbeid over Heimdalsmyra og er tatt ved en tidligere anledning. 

Det går frem av forslaget til ny Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029.