App-selskap fra Trondheim vil børsnoteres i USA

Gründer og daglig leder Tom Arnøy startet Zedge hjemme foran datamaskinen i Malvik. Nå søker selskapet om børsnotering i New York.

Vokser: I underkant av 50 ansatte jobber ved Zedges kontor på Lade. Gründer og daglig leder Tom Arnøy håper at de har minst ti nye på plass ved utgangen av året. 

I underkant av 50 ansatte jobber nå ved selskapets kontorer på Lade, og Arnøy sier at de ikke har planer om å forlate Trondheim selv om de snart kan bli børsnotert i USA.