Mistet AFP etter 28 år i Expert

Fredag mistet Laila Stenersen (58) retten til AFP etter at Expert sa opp tariffavtalen. Nå lover de å kompensere tapet.

Mistet avtalen: Laila Stenersen (58) er misfornøyd med at hennes arbeidsgiver gjennom 28 år har valgt å gå bort fra tariffavtalen. – Den har gitt oss arbeidstakere en sikkerhet som vi nå har mistet. 

–Det er helt greit at de kommer med dette tilbudet til oss som har opparbeidet oss retten til Avtalefestet Pensjon (AFP), men det holder ikke. Det er tariffen jeg vil ha, sier Laila Stenersen (58).