Høyre vil ha ny debatt om boligbygging i eplehager:

- Oppriktig bekymret for at bomiljøene endrer seg for mye

De siste ti årene har det kommet 2130 nye boliger i eplehagene i Trondheim. Nå vil Høyre ha en ny debatt om fortettingen som fører til nabokonflikter. – Vi må sette en fot i bakken, sier Michael Momyr i Høyre.

Fra venstre, med klokken: 16.06.15: Kjell Arvid Jørgensen i Frost Finans mente systemet var uforutsigbart. Bakgrunnen var at naboer som klaget på utbyggingsprosjekter kun fikk medhold i 2 av 67 saker i bygningsrådet, mens hele en av tre fikk det ved videre behandling hos Fylkesmannen. 08.04.15: Jan Høst og Kristin Dæhli var fortvilt etter at fylkesmannen ga naboene som klaget på nybygget medhold etter at kommunen godkjente byggeplanene deres. Fylkesmannens endelige vedtak var basert på at ulempene for naboene kom til å bli større enn fordelene den nye boligen ville føre med seg. 02.09.15: Naboer på Lade fryktet at det ville bli bygd for tett og for høyt på blant annet Lilleby. De fryktet blant annet at byggingen ville føre til mindre sikre skoleveier. 20.06.15: 90 år gamle Harald Carstens frykter at utbygging vil ødelegge både utsikten fra, og innsikten til, lystgården Saxenborg. Den har vært i hans families eie siden 1837 og Carstens mente da at utbyggingsplanene var et slag mot kulturarven. 

– Vi er oppriktig bekymret for at bomiljøene endrer seg for mye. Selv om enkeltsaker er greie hver for seg frykter vi sumvirkningene, sier Michael Momyr (H), nestleder i byutviklingskomiteen i Trondheim kommune.