Trondheim får nytt team på 14 personer som skal ta de kriminelle i arbeidslivet

Skatt, politi og arbeidstilsyn er blant etatene som oppretter felles kontor på Brattøra for å knekke det useriøse arbeidslivet.

Statsråd Annike Hauglie klippet det røde båndet og markerte dermed at ansatte fra Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet, Tollvesenet , kemneren i Trondheim og politiet nå skal samarbeide for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet.   Foto: Morten Antonsen

Mandag åpnet kontoret offisielt på Brattøra i Trondheim.