- Har råd til å streike i flere år

Organisasjonsgraden i hotell og restaurant er blant de laveste i landet og bidrar sterkt til en langtekkelig streik. Med 1,9 milliarder i streikekassa har forbundet råd til det.

Ansatte i hotell- og restaurantnæringa i Sør-Trøndelag samlet seg til grilling på Skansen, arrangert av Fellesforbundet. Jo Gabriel Grøtan (Quality Hotel Augustin, nærmest t.v), Charlotte Rønning (kokk, Graffi t.v.), Børge Ånesen leder i Fellesforbundet i Sør-Trøndelag. 

Charlotte Rønning snur hamburgeren og trykker lett på koteletten for å sjekke om den er ferdig. Til vanlig står hun på kjøkkenet ved Trondheims-restauranten Graffi. Nå er det matlaging til streikefeller i hotell- og restaurantnæringen på gresset ved Skansen.