Hotell- og restaurantstreiken:

Flere stengte dører 17. mai

Flere hoteller må justere tilbudet i pinsehelgen og på grunnlovsdagen som resultat av streiken. Noen hoteller avlyser også planlagte arrangementer.

Flere hotelldører vil være stengte 17. mai, og flere arrangementer er avlyst. Deriblant alle 17. mai-arrangementer på Scandic Bakklandet.  Foto: Morten Antonsen

Når korpsmusikken brer seg over byen 17. mai kan streiken i hotell- og restaurantbransjen være inne i sin fjerde uke. Det får naturlig nok konsekvenser for arrangementene både på grunnlovsdagen og i pinsehelgen.