Engelske fugleelskere stopper Norske Skog

Norske Skog har fått uventet motstand mot utfyllingen av Hotranfjæra ved Fiborgtangen.

Ødelegger for fuglene: Parallelt med at områdene ved eleveutløp og mudderfjærer er blitt bygd ned, er fugleartene som er avhengige av våtmarker gått sterkt tilbake. Nå vil NOF redde restene av Hotranbukta, som allerede er utfylt nesten helt fram til den lille holmen Låtra. 

Både den største naturvernforeningen og et av de aller største avistrykkeriene i Storbritannia har engasjert seg for at den viktige fuglefjæra ikke skal ødelegges.