Folk:

Samfunnsengasjert skomaker – og sykkelfantom

Skomaker Ketil Aalberg fyller tiden sin med skoreparasjoner, sykkelritt og samfunnsanalyse.

På jobb: Skomaker Ketil Aalberg i verkstedet i Fjæregata har lokalet fullt av sko som venter på reparasjon. Ferie tar han sjelden. 

– Jeg hadde en dame innom i dag, hun bruker å bli sittende en stund. Da blir det filosofering innen alle sjangre. Selv om jeg jobber alene blir det ikke ensomt, jeg har jo mange kunder det blir utveksling med, sier Aalberg.