- Vi bør bygge en togbane som gir en reisetid mellom Trondheim og Steinkjer på 2 minutter

De fremste gründerne i Trondheim mener Trondheim kommune bør være offensive når de skal bidra til innovasjon og nye bedrifter.

Offensive innledere: Borgar Ljosland (t.v.), Alf-Egil Bogen og Lasse Olsen ved NTNU TTO var blant innlederne i høringen. Bak til venstre Trønderenergi-sjef Ståle Gjersvold. 

Trondheim kommune hadde bedt inn flere av de fremste gründerne i Trondheim for å komme med innspill på gründermeldingen som administrasjonen har jobbet frem.