Krevde nesten en halv milliard, får 40 millioner etter avgjørelse i Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg har avslått Oust-familiens anke av erstatning.

Statens vegvesen har betalt erstatningen på vel 40 millioner kroner for 35 mål, som gården Øvre Rotvoll har avgitt til Rotvoll-krysset, utvidelsen av Innherredsveien, Omkjøringsveien og Haakon VIIs gate. 

Utbyggingsselskapet Øvre Rotvoll anket en dom om erstatning på vel 40 millioner kroner for areal avgitt til veiutbygging til Høyesterett. Ankeutvalget har enstemmig avslått å fremme anken, fordi «verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett».