Bedragerisiktelsen mot Prora:

- Vi er påført betydelige tap

Flere investorer mener de er lurt til å investere penger på feil grunnlag i Prora. Atmel-gründer Vegard Wollan er en av investorene som har anmeldt Prora-gründer Terje Eriksen og Roger Eriksen for å ha holdt gjeld i hundremillionersklassen skjult.

Prora Eiendom sto bak byggingen av Adressabygget ved Bakke bru. Prora har også selv kontorer i bygget. 

Wollan står sammen med ekteparet Christin og Trond Sundal fra Nøtterøy og eiendomsinvestor og tidligere medeier i Aasen Bygg, Jan Tore Wilhelmsen, bak politianmeldelsene.