Økte kostnader ga mindre i overskudd

Åpningen av to ny treningssenter og medlemsvekst økte både inntekter og kostnader for Impulse Treningssenter i fjor.

Stina Grav Henriksen er senterleder ved det nyeste senteret som åpnet i januar i år, Impulse Solsiden. 

Daglig leder i den trønderske treningskjeden, Øivind Gundersen, forteller at nyetableringene var med på å øke kostnadene.